Zoho DataPrep

Zoho DataPrep

การเตรียมข้อมูลแบบบริการตนเองและบริการไปป์ไลน์เสริม

เชื่อมต่อ สำรวจ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ การเรียนรู้ของเครื่อง การย้าย และการทำคลังข้อมูล

banner

ค้นหาข้อผิดพลาดและเตรียมข้อมูลได้รวดเร็ว
กว่าที่เคยด้วยการทำความสะอาดข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย AI

prepare data from multiple sources 370x400 1

เตรียมข้อมูลจาก หลายแหล่งข้อมูล

เชื่อมต่อกับแหล่งที่มาต่างๆ เช่น ไฟล์, ฟีด, ฐานข้อมูล, คลังข้อมูล, REST API และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังใช้คอนเนคเตอร์ในตัวเพื่อนำเข้าข้อมูลจาก Zoho Analytics และ Zoho CRM ได้อีกด้วย

วิเคราะห์และปรับปรุง
คุณภาพข้อมูล

จัดโครงร่างข้อมูลเพื่อดูการกระจายข้อมูล สถิติ ค่าผิดปกติ และคุณภาพข้อมูล นำข้อมูลที่ซ้ำกันออกและปรับปรุงคุณภาพโดยการแก้ไขค่าที่ไม่ถูกต้องและค่าที่หายไป

discover improve data quality
transform and enrich

แปลงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช้กลไกการแปลงข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และคำแนะนำที่ชาญฉลาดกับการแปลงกว่า 250 รูปแบบ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก การตรวจจับภาษา การคัดแยกคีย์เวิร์ด และอื่นๆ

นำชุดกฎกลับมาใช้ใหม่

ใช้ชุดกฎเพื่อติดตามการแปลงข้อมูลทุกรูปแบบที่นำไปใช้กับข้อมูลของคุณ ปรับเปลี่ยน ปิดใช้งาน หรือนำการแปลงข้อมูลออกได้ตลอดเวลา แล้วนำชุดกฎมาใช้ใหม่เพื่อใช้ชุดการแปลงเดียวกันนี้ไปใช้กับข้อมูลชุดอื่น

create and reuse ruleset
catalog your data

จัดทำแคตตาล็อกข้อมูลของคุณ

จัดการชุดข้อมูลตามหมวดหมู่ แท็กที่กำหนดเอง คุณภาพข้อมูล ความพร้อมของข้อมูล และอื่นๆ ใช้ Zia Search เพื่อค้นหาข้อมูลเมตาจากทั้งระบบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการค้นหา

ลงทะเบียน Zoho

เพิ่มยอดขายและเพิ่มความสัมพันธ์
กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น