เช่า Computer ดีอย่างไร ทำไมเราต้องเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน แล้วธุรกิจแบบไหนที่ต้องใช้บริการนี้

เช่า Computer ดีอย่างไร ทำไมเราต้องเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน แล้วธุรกิจแบบไหนที่ต้องใช้บริการนี้
28 สิงหาคม 2023
1,453

ในยุคดิจิตอลที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ IT ต่างๆในการทำงาน เพื่อเชื่อมต่อและสร้างงานสำคัญโดยเฉพาะในองค์กรต่างๆที่มีสำนักงานเป็นของตนเองและมีบุคลากรเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีอุปกรณ์ไอทีเตรียมพร้อมกับขนาดขององค์กร ถือเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทรัพยากรขององค์กรซึ่งโดยส่วนใหญ่หากต้องซื้ออุปกรณ์จำนวนมากจะถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ แต่อีกทางเลือกหนึ่งขององค์กรส่วนใหญ่มักนึกถึงการ เช่าคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการลงทุนซื้อขาดในการใช้งานระยะยาวสำหรับองค์กรอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับรูปแบบการทำงานที่เป็นที่นิยมอย่าง Work From Home หรือ Hybrid Working ในปัจจุบัน สร้างความสะดวกในการที่ไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์ไปกับตนเองหรือกรณีจำเป็นฉุกเฉินที่ต้องใช้งาน สามารถทำการเช่าคอมพิวเตอร์หากมีบริการในพื้นที่นั้นๆได้ โดยเราได้รวบรวมข้อดีหลายแง่มุมจากการเช่าคอมพิวเตอร์มาให้ทุกคนกัน

ข้อดี จากการเช่าคอมพิวเตอร์

1. ช่วยรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด

การเช่าคอมพิวเตอร์ช่วยให้ไม่ต้องใช้เงินสดจำนวนมากในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างสำนักงาน ดังนั้นจึงมีเงินสดเพื่อใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการบริหารกระแสเงินสดที่ดีรูปแบบหนึ่ง

2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แผนก IT

หากองค์กรได้ลงทุนซื้อขาดอุปกรณ์ทั้งหมด จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ IT ที่คอยดูแลอุปกรณ์รวมถึงปัญหาด้าน IT ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ทำให้เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น แต่หากใช้บริการเช่าคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบและดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดตลอดสัญญาเช่าที่ทำไว้

3. ช่วยให้คุณวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเช่าช่วยให้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ลดน้อยลงอย่างมาก เนื่องจากเงื่อนไขการชำระเงินเสำหรับการเช่าจะแบ่งชำระเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาของสัญญา หากเปรียบเทียบกับการการซื้อที่อาจจะต้องจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอย่างมาก หากอุปกรณ์ที่ใช้มีความล้าสมัยและคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนโดยกะทันหัน

4. สินค้ามีประกันตลอดระยะเวลาเช่า ไม่มีความเสี่ยงหากเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย

ในสัญญาการเช่าจะครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการหล่น กระแทกจนเกิดการชำรุด รวมถึงการสูญหาย สัญญาการเช่าครอบคลุมบริการบำรุงรักษา รวมถึงการเปลี่ยนเครื่อง และยังสามารถเพิ่มรายละเอียดการรับประกันในกรณีสูญหายได้อีกด้วย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพดีไว้ใช้งานตลอดเวลา

5. มีอุปกรณ์ใหม่ ทันสมัย ใช้งาน

ส่วนใหญ่อุปกรณ์ IT ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรืออื่นๆ จะมีอายุใช้งานอยู่ที่ 3-5 ปี เมื่อธุรกิจที่ทำสญญาเช่าครบกำหนด ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ ซึ่งจะไม่สามารถทำได้หากลงทุนซื้อขาดเอง และอาจมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นพร้อมความเสี่ยงจากการอัพเดตซอฟแวร์ให้เป็นปัจจุบัน

6. เหมาะในการให้พนักงานชั่วคราวใช้งาน

ในกรณีที่มีการจ้างพนักงานชั่วคราว การเช่าคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานเหล่านั้นได้ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง จึงเหมาะสมกว่าการซื้อขาด โดยเราจะไม่ต้องแบกรับผิดชอบความเสี่ยงต่างๆ จากอุปกรณ์ เมื่อครบสัญญาก็จะคืนอุปกรณ์ให้กับบริษัทที่ทำสัญญาด้วย

7. มีความยืดหยุ่นหากต้องมีการอัพเกรดสเปค

ในสายงานบางประเภทจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีสเปคสูงและมีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย หากมีกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ที่เช่าไปบางเครื่องอาจไม่ใช่เครื่องใหม่ เครื่องอืด ก็สามารถขอปรับสัญญาเช่า เพื่อเพิ่มสเปคเครื่องตามต้องการได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแผนกต่างๆ

8. เหมาะในการใช้ทดสอบโปรเจ็คหรือแผนกงานใหม่

เหมาะสำหรับบางองค์กรที่มีแนวคิด fail fast learn fast ที่อาจมีการตั้งทีมพิเศษสำหรับการพัฒนาองค์กรในโปรเจ็คพิเศษใหม่ๆ การเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการทำงานสำหรับทีมที่มีความยืดหยุ่นตามโปรเจ็คจะมีความคล่องตัวมากกว่าการซื้อขาด

9. ลดภาระการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทผู้ให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์จะเป็นคนรับผิดชอบอุปกรณ์ทั้งหมดที่ถูกคืนหลังจบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ จึงไม่ต้องรองรับพื้นที่สำหรับอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน

การเช่า Computer เหมาะกับธุรกิจแบบไหนบ้าง

ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME

ธุรกิจที่พึ่งเริ่มดำเนินการและไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ การเช่าคอมพิวเตอร์จะมีส่วนช่วยด้านสภาพคล่องทางการเงิน ที่ธุรกิจไม่จำเป็นต้องลงทุนกับอุปกรณ์ IT เป็นจำนวนมาก และไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยงของสภาพอุปกรณ์ที่จะเสื่อมสภาพตามระยะเวลา

ธุรกิจขนาดใหญ่

สำหรับธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนอุปกรณ์ IT ของพนักงานมีสูงขึ้น จำเป็นต้องลงทุนก้อนใหญ่หากจะซื้อขาดอุปกรณ์ รวมถึงความแตกต่างด้านการใช้งานของแต่ละแผนก หรือการปรับเปลี่ยนย้ายทีมบ่อยๆ การใช้บริการเช่าคอมพิวเตอร์เหมาะสมมากกว่าซื้อขาดเพราะ สัญญาในการเช่าคอมพิวเตอร์จะมีความยืดหยุ่ยในการปรับรายละเอียดสัญญาได้ นอกจากนี้ยังมีแผนการชำระที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้เพิ่มขึ้น

บริการเช่าคอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่อาศัยเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิตอล หากใครที่กำลังตามหาบริการเช่าคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือ เครื่อใหม่ สเปคสูง บริการรวดเร็ว สามารถใช้บริการเช่าคอมพิวเตอร์ กับ AquaOrange ของเรา ที่มีอุปกรณ์ IT หลากหลายให้คุณเลือก ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค Laptop Macbook iPad และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมการันตีคุณภาพและมีทีม Support ให้ตลอดสัญญา จัดส่งฟรี

ให้เช่าคอมพิวเตอร์
เช่า Computer ดีอย่างไร ทำไมเราต้องเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน แล้วธุรกิจแบบไหนที่ต้องใช้บริการนี้ 4

ดูบริการเช่าคอมพิวเตอร์ ได้ที่ : https://www.aquaorange.co.th/rental-services/

ขอใบเสนอราคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง