Webinar – การวางกลยุทธ์ CRM ช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างไร

Webinar

Date : มกราคม 26, 2024
Time : 1:30 pm
รายละเอียด Event
Webinar – การวางกลยุทธ์ CRM ช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างไร
มกราคม 26, 2024
1:30 pm
Online

Webinar Online (Free)

– CRM รักษาลูกค้าเก่า

– CRM สร้างฐานลูกค้าใหม่

– CRM ขยายช่องทางในการขายมากขึ้น

– สร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้น

– การติดตามงานขายอย่างยอดเยี่ยม

– การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้หลายมิติ

– ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์

– สร้างให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมกับแบรนด์

– ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียด
sales@aquaorange.co.th
098-833-8546,  092-961-5923
@aquaorange
www.aquaorange.co.th

Share This Story, Choose Your Platform!