คุณสามารถนำเข้ารายชื่อติดต่อในรูปแบบ CSV ได้ใน Zoho Mail นอกจากนี้ คุณสามารถนำเข้ารายชื่อติดต่อของ Gmail, Yahoo ของคุณได้โดยตรงจากตัวเลือก นำเข้า ในแอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อ (contacts.zoho.com)