ได้ คุณสามารถรับที่อยู่อีเมลที่ใช้โดเมนของคุณเองได้ในรูปแบบ username@mydomain.com แทนที่จะเป็น username@zo.com คลิก เปิดใช้งานการโฮสต์เมล
ที่อยู่ด้านบนของตัวเลือกในมุมมองแบบรวมของ Zoho Mail และทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่ตามมาหลังจากนั้น ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมน คุณสามารถซื้อโดเมนในระหว่างกระบวนการเปิดใช้งานการโฮสต์อีเมลได้ หรือมิฉะนั้น คุณจะต้องยืนยันโดเมนที่มีอยู่ที่คุณเป็นเจ้าของ