นโยบายเมลคือเกณฑ์สูงสุดหรือข้อจำกัดที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของอีเมลสำหรับผู้ใช้ชุดต่างๆ ในองค์กรของคุณ