ThaiPC Support ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาสำหรับองค์กร ในรูปแบบสัญญาบริการ

รายครั้ง: ไม่มีข้อผูกมัด เรียกหาเราเมื่อคุณเกิดปัญหา ชำระค่าบริการต่อครั้งตามรายละเอียดงานที่คุณส่งมอบ

รายเดือน: ให้บริการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกปัญหาที่คุณแจ้ง เราพร้อมดูแลและแก้ไข ในรูปแบบบริการ Onsite, On Call และ Remote Support ชำระค่าบริการรายเดือน สัญญาบริการปีต่อปี

รายปี: เลือกชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายปี ให้คุณมั่นใจในการดูแลและบริการอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางตลอดทั้งปี