window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-981268800');
AquaOrange Software

News

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร และควรทิ้งที่ไหน

By |2024-03-01T11:06:04+07:001 December 2023|E-Waste Thailand|

ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง เรามาทำความเข้าใจกับความสำคัญและแนวทางการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์กัน

Google Doc ใช้งานง่าย สะดวกทันใจ อยู่ไหนก็ทำงานได้

By |2024-03-01T10:53:16+07:003 November 2023|Google Workspace|

Google Doc เครื่องมือในการทำงานและแก้ไขเอกสารโดยที่คุณและเพื่อนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

งบจำกัด แต่จำเป็นต้องใช้ Macbook ให้บริการเช่า MacBook เป็นตัวเลือกอีกทาง

By |2024-03-01T10:56:56+07:0018 September 2023|เช่าคอมพิวเตอร์|

ถ้างบจำกัด แต่จำเป็นต้องใช้ MacBook เราขอเสนอ บริการเช่า MacBook รายเดือน / รายปี

เช่า Notebook ดีไหม เครื่องที่ได้มา คุ้มกับราคาที่จ่ายไปหรือไม่

By |2024-03-01T10:57:06+07:001 September 2023|เช่าคอมพิวเตอร์|

บริการให้เช่าโน๊ตบุ๊ค ราคาสุดพิเศษ สำหรับใช้ในสำนักงาน รวมอุปกรณ์และซอฟท์แวร์พร้อมใช้งาน

เช่า Computer ดีอย่างไร ทำไมเราต้องเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน แล้วธุรกิจแบบไหนที่ต้องใช้บริการนี้

By |2024-03-04T10:58:33+07:0028 August 2023|เช่าคอมพิวเตอร์|

เช่า Computer ดีอย่างไร ทำไมเราต้องเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน ในยุคดิจิตอลที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ IT ต่างๆในการทำงาน

ไวรัสคอมพิวเตอร์ 12 ชนิด วิธีป้องกัน Ransomware

By |2024-03-01T10:57:35+07:003 July 2023|Endpoint Anti-Virus|

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) คือ โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ก่อกวน โจรกรรม และทำลายข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์

Google workspace เครื่องมือที่สำคัญต่อธุรกิจ

By |2024-03-01T11:01:13+07:0027 June 2023|Google Workspace|

Google ประกาศการเปลี่ยนแบรนด์ G Suite เป็น Google Workspace พร้อมกับการออกแบบใหม่สำหรับไอคอนแอปพลิเคชันบางอย่างที่สำคัญ ภายใต้แนวคิด "ทุกอย