แพ็คเกจและราคา

ทดลองใช้งาน FREE 15 วัน

เปรียบเทียบแพ็คเกจ

ตารางเปรียบเทียบ Zoho CRM

Standard

450 บาท/ ผู้ใช้ / ต่อเดือน

Professional

700 บาท/ ผู้ใช้ / ต่อเดือน

Enterprise

1,250 บาท/ ผู้ใช้ / ต่อเดือน

การจัดการรายชื่อผู้มุ่งหวัง (Leads)
การจัดการข้อมูลลูกค้า (Accounts)
การจัดการข้อมู,ผู้ติดต่อ (Contacts)
การจัดการโอกาสการขาย (Deals)
การจัดการกิจกรรมงานขาย (Activities)
การกรองข้อมูลขั้นสูง (Advanced Filters)
การคาดการณ์การขาย (Sales Forecasting)
เงื่อนไขการให้คะแนน (Scoring Rules)
แผนภูมิ และ KPIs (Charts & KPIs)
พื้นที่จัดเก็บเอกสาร (Document library)
การจัดการโอกาสการขาย (Deals)
บทบาทและโปรไฟล์ (Roles & Profiles)
การจัดการโอกาสการขาย (Deals)
ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ (Custom Fields)
เชื่อมต่อกับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center Connectors)
การเก็บข้อมูลลูกค้าจากหน้าเวป (Webforms)
ส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย (Secure, encrypted transmission)
เงื่อนไขการทำงานแบบอัตโนมัต (Workflow Rules)
ส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย (Secure, encrypted transmission)
การแจ้งเตือนผ่านอีเมล (Email Notifications)
รายงานพื้นฐาน (Standard Reports)
เชื่อมต่อเข้ากับอีเมล (Email Integration)
เพิ่มลูกค้าจากโซเชียลมีเดีย (Capture Leads from Social Media)
ศูนย์กลางการแจ้งเตือน (SalesSignals)
Workflows และ Macros
เชื่อมต่อเข้ากับอีเมล (Email Integration)
การบริหารจัดการกระบวนการ (Blueprint)
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)
ไม่จำกัดจำนวนบันทึก (Unlimited Records)
เชื่อมต่อ Google AdWords (Google AdWords Integration)
AI แนะนำการทำงาน (Zia - AI)
พอร์ทัลสำหรับผู้ใช้ (Multi-User Portals)
มาตรวัดเป้าหมาย การตรวจจับความผิดปกติ และ AI ที่ทำนายผลได้ (Target Meters, Anomaly Detectors, Predictive AI)
การจัดการโมดูลและปุ่มต่าง ๆ (Custom Modules and Butons)
Mobile SDK และการสร้างแอปพลิเคชันเอง (App. Distribution)
ฟิลด์แบบมีเงื่อนไข (Conditional Fields)
เพิ่มฟอร์มย่อยในการทำงาน (Subforms)
การเข้ารหัสข้อมูล Rest (REST API)