zoho logo white

Sale Force Automation

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับพนักงานขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

เครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ทำกระบวนการขายให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้าเป้าหมาย สร้างรายงาน และสร้างแคมเปญ ด้วยระบบอัตโนมัติของ Salesforce ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาและเงินในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการทำให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นและเพิ่มยอดขาย

Zoho CRM
CRM
CRM Plus
CRM Plus
Zoho Bigin
Bigin
SaleIQ
Sale IQ