Seminar

 • สัมนา เรื่อง CRM คืออะไร ทำไมทุกองค์กรถึงให้ความสำคัญต่อการทำธุรกิจในยุคนี้

  Seminar

  สัมนา เรื่อง CRM คืออะไร ทำไมทุกองค์กรถึงให้ความสำคัญต่อการทำธุรกิจในยุคนี้

  • 18 September 2023
  • 12:00 pm
  • W Bangkok Hotel Sathorn (ใกล้สถานนี BTS ช่องนนทรี)