Zoho CRM

CRM

กับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าแบบใหม่และเทคโนโลยี AI

ลงทะเบียน ฟรี!

  01

  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

  02

  สื่อสารให้ตรงจุดในเวลาที่เหมาะสม

  03

  เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและการบริการของเรา

  Webinar Zoho CRM วันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.00-16.00น.

  หัวข้อ "Zoho CRM กับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าแบบใหม่และเทคโนโลยี AI "

  การปฏิบัติการธุรกิจทางไกลที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจากที่ใดก็ตามนั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทให้ความสำคัญเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาในแต่ละครั้ง พร้อมไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการใช้บริการ ดังนั้นเทคโนโลยี AI จึงได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมวิธีที่บริษัทเรียนรู้และตีความปฏิกิริยาและเจตนาของลูกค้า
  Webina Zoho CRM จะเริ่มต้นใน
  วัน
  ชั่วโมง
  นาที
  วินาที
  หมดเวลา