กองขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่รู้จะเก็บที่ไหน? ทำลายอย่างไรให้มีประโยชน์?

Table of Contents
กองขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่รู้จะเก็บที่ไหน? ทำลายอย่างไรให้มีประโยชน์?
27 กุมภาพันธ์ 2024
404
Table of Contents

ทำไมธุรกิจต้องตระหนักถึงการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง?

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จะต้องทำอย่างไรกับเครื่องมือเหล่านั้น? การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นเรื่องง่าย เพราะเครื่องมือเหล่านี้มีส่วนประกอบที่ซับซ้อนและมีส่วนประกอบทางเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถทิ้งเหมือนขยะทั่วไปได้ การทิ้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ นอกจากนี้ การทิ้งโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจเกิดผลกระทบทางกฎหมายได้

Tip: อายุการใช้งานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ย

อายุการใช้งานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทจะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉลี่ยแล้วมักจะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี แต่อุปกรณ์บางชนิดอาจมีอายุการใช้งานยาวหรือสั้นกว่านี้ ยังขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและการใช้งาน การประเมินและการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้

E Waste 2

ทำไมธุรกิจต้องตระหนักถึงการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง?

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจไม่ง่าย เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่ซับซ้อน การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนสำคัญ ช่วยให้ธุรกิจรับมือได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การวางแผนการจัดการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อจัดการในทางที่ต่อเนื่องและปลอดภัย ธุรกิจควรทราบกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และประสานงานด้วยนโยบายที่มีอยู่ ต่อไปนี้คือวิธีที่สำคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ ดังนี้

  1. WEEE ( Waste Electrical and Electronic Equipment )
    WEEE ( Waste Electrical and Electronic Equipment) หรือ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า” นโยบาย WEEE คือการส่งเสริมให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม โดยการเรียกร้องให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ารับผิดชอบในการทำลายอย่างปลอดภัยและการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพในทางทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นโยบาย WEEE มักเน้นการสร้างโครงสร้างในการระบุและจัดการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการนำกลับสู่กระบวนการผลิต และการลดปริมาณขยะที่ส่งไปทิ้งในบริเวณที่ไม่เหมาะสม
  2. ITAD ( IT Asset Disposition )
    ITAD ( IT Asset Disposition) หรือ “การจัดการทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT assets) หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานหรืออายุการใช้งานสิ้นสุด กระบวนการ ITAD เป็นการเก็บรวบรวม การนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล หรือการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย
  3. การลดภาษี
    การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องทำให้สามารถสร้างประโยชน์ให้องค์กรต่อได้จากการลดภาษี เมื่อคุณทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและปลอดภัย คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมลดภาษีได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ดีให้กับองค์กรมากกว่าการทำ CSR

AquaOrange เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธีและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะดูแลและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของคุณให้เป็นอย่างดี และเรายังมีการตรวจสอบและรายงานผลการทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าขยะของคุณถูกจัดการอย่างถูกต้อง
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://www.aquaorange.co.th/e-waste-thailand/

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
บทความที่เกี่ยวข้อง