ลูกค้าของเรา

Automotive

Benz
THAIYARNYON
ISUZU
BYD
HINO ASIA
KS คูโบต้า สิงห์บุรี
Daiwa KASEI

Petrolium

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

FMCG

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Construction and Engineering

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Chemical

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Investment & Financials

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Healthcare & Insurance

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Manufacturer

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Technology & Telecommunications

TikTok
VNG
บริษัท แรมส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Infor
SIBELCO
China Communications
DIVINE
บริษัท มารุโบชิ ไทยแลนด์ จำกัด
Nielsen
ThaiPCsupport

Retail

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Machinary

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Logistics

BYD
BYD
BYD
BYD
BYD

Non Profit Organisation

RPC RELIANCE PLASCHEM
YWCA of BANGKOK

Recruitment

ANCOR THAILAND
NEXmove