• 11 มีนาคม 2023
  821

  Microsoft 365 is a subscription-based service that includes a range of productivity applications, collaboration tools, and cloud storage solutions. The pricing for Microsoft 365 depends on the plan that you choose and the number of users that you have.

 • 2 มกราคม 2023
  1,192

  ระบบ CRM บนคลาวด์ช่วยให้องค์กรสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า เพราะมีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันทั้งหมด ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 2 มกราคม 2023
  1,193

  Google Workspace คืออะไร - บริการอีกอย่างหนึ่งจาก Google เป็นชุดแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการทำงานร่วมกันเช่น G Suite