window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-981268800');
IT Lan Wireless2023-11-28T15:37:30+07:00

รับเดินสาย & วางระบบ LAN ในองค์กร

รับเดินสายแลน
LAN & Wireless

เดินสายแลนโดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับธุรกิจ องค์กร สำนักงาน โรงงาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

เดินสายแลน Cat 5E / Cat 6

รับเดินสายแลนและสายไฟเบอร์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
และโรงงาน

Server & Network Setup

บริการติดตั้ง แก้ไข ปรับปรุงระบบ Network ในองค์กร ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless, LAN

บริการด้าน IT แบบครบวงจร

ขอใบเสนอราคา

  IT LAN Wireless

  IT LAN Wireless คือ ผู้ดูแลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและจัดการข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สร้าง Network หรือการจัดการฮาร์ดแวร์ วางระบบ Infrastructure เพื่อใช้ในโครงสร้างวงจรคอมพิวเตอร์และการทำงานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้รวดเร็วและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด วางแผนและดูแลเครือข่ายพื้นฐานของระบบ (Network) รวมถึงจัดการระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งสายงานด้านไอทีที่มีความสำคัญมากกับทุกองค์กร

  IT LAN Wireless

  รับเดินสายแลน Cat 5E / Cat 6

  • รับเดินสายแลนและสายไฟเบอร์ภายในและภายนอกอาคาร

   สำนักงานและโรงงาน

  • รับติดตั้ง/วางระบบ สายแลนและสายไฟเบอร์
  • รับวางระบบ Network
  • บริการให้คำปรึกษาและดูหน้างานก่อนทำการเดินสายแลน

   และสายไฟเบอร์

  มากกว่า 3,500 องค์กร

  AquaOrange Software มีประสบการณ์บริการโซลูชั่นด้าน IT มาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการในระดับสากล พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมที่จะพัฒนางานและบริการอย่างต่อเนื่อง

  Our Clients
  Our Clients

  เดินสายแลน LAN UTP Cat5e / LAN Cat6 แบบใช้ภายในอาคาร

  ลักษณะการใช้งาน

  สายสัญญาณชนิดนี้ (หมาะแก่การใช้งานภายในอาคารทั่วไป การติดตั้งง่าย จะเดินแบบร้อยท่อ ร้อยเฟล็ก หรือใส่รางพลาสติกก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานที่นั้นๆ

  ประโยชน์

  ใช้ในระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบ CCTV, ระบu Network Camera, ระบบโทรศัพท์(IP PHone), ระบบ PLC, ระบบ Data และ Control ต่างๆ, Token ring, 155Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, Analog and digital video, VOIP, POE (IEEE802.3af, at) โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ดั่งแต่ 10-100-1000Mbps ทั้ง 3 ช่วงความเร็ว ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มาต่อพ่วงกับสายสัญญาณและการประยุกต์ใช้งานจริงกับอุปกรณ์นั้นๆ และ ซึ่งปัจุบันราคาสายชนิดนี้เริ่มจะถูกลงมามาก เพราะมีสายที่มีความเร็วดีกว่ามาแทน คือ Cat.6 เพื่อตอบสนองความเร็วที่มากขึ้นตามยุคสมัย

  lan
  network setup 1

  ดินสายแลน LAN Cat6 UTP Cable
  แบบใช้งานภายในอาคาร

  ลักษณะการใช้งาน

  สายสัญญาณชนิดนี้ เหมาะกับการใช้งานภายในอาคารทั่วไป การติดตั้งง่าย แต่จะมีขนาด (Diameter) ที่ใหญ่ กว่าสายแลน LAN Cat.5e พอสมควร จึงจะต้องเพิ่มขนาดของ ท่อร้อยสายให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ส่วนการติดตั้งจะเดิน แบบร้อยท่อ ร้อยเฟล็ก หรือใส่รางพลาสติกก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และสถานที่นั้นๆ

  ประโยชน์

  ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการความเร็วที่สูงขึ้น เช่น ระบบ CCTV, ระบบ Network Camera, ระบบ โทรศัพท์(IP PHone), ระบบ VoIP, ระบบ PLC, ระบบ Data และ Control ต่างๆ Token ring, 155Mbps ATM, 100 Mbps TP- PMD, ISDN, Analog and digital video, VoIP, PoE (IEEE802.3af, at) โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ตั้งแต่ 10-100-1000Mbps ทั้ง 3 ช่วงความเร็ว ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มาต่อพ่วงกับสายสัญญาณและการประยุกต์ใช้งานจริงกับอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งปัจุบันราคาสายชนิดนี้เริ่มจะถูกลงมาแล้วแต่ยังไม่มากนัก แต่มีสายที่มีความเร็วดีกว่ามาแทน คือ Cat.6A หรือ Cat.7 ที่ ความเร็ว 10 Gigabit เพื่อตอบสนองความเร็วที่มากขึ้นตามยุคสมัย ในปัจจุบัน

  เราได้รับการรับรองจาก

  องค์กรชั้นนำทั่วประเทศและต่างประเทศ

  certificat home

  บริการที่รวมอยู่ใน IT OUTSOURCE

  IT Support คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านไอทีต่างๆ ของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบ และซ่อมบำรุง ผู้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค้นหาหนทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องคอย Update ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

  IT Helpdesk (Part time / Full time)

  รับแจ้งปัญหาจาก User และวิเคราะห์เบื้องต้น จากนั้นจะส่งปัญหาให้ฝ่าย Support ในส่วนงานนั้น ๆ

  บริการรูปแบบ รายวัน/สัปดาห์/เดือน

  มีรูปแบบการให้บริการที่ยืดหยุ่น สามารถเรียกใช้บริการได้ตามความสะดวก และเหมาะสมขององค์กร

  ติดตั้งระบบ Anti Virus & Spyware

  รับแจ้งปัญหาจาก User และวิเคราะห์เบื้องต้น จากนั้นจะส่งปัญหาให้ฝ่าย Support ในส่วนงานนั้น ๆ

  สัญญาบริการ รายเดือน-รายปี

  สามารถเลือกทำสัญญาการชำระค่าบริการได้ เลือกได้ตามความเหมาะสมขององค์กร

  จัดการระบบ NAS & File Sharing

  รับแจ้งปัญหาจาก User และวิเคราะห์เบื้องต้น จากนั้นจะส่งปัญหาให้ฝ่าย Support ในส่วนงานนั้น ๆ

  บำรุงรักษา PC / Laptop / Server

  บริการดูแล รักษา และแก้ไขงานด้านไอทีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

  it support2

  บริการ IT Consulting

  บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจไอทีให้กับหลายองค์กร ในการพัฒนาระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ

  ติดตั้งระบบ VPN & Load Balancing

  สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย รวดเร็ว

  Report ข้อมูลกิจกรรมการทำงาน

  การรายงานผลการตรวจสอบและแผนการปรับปรุงแก้ไขให้กับลูกค้า

  จัดการระบบสำรองข้อมูล

  เราสามารถออกแแบบและสร้างแผนการสำรองข้อมูล รองรับรูปแบบธุรกิจของลูกค้าโดยเฉพาะ

  บริการ On-Site & Remote Support

  เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการ Remote หรือแก้ไขโดยตรงที่สถานที่ของท่าน

  สัญญาบริการรักษาระดับคุณภาพ (SLA)

  ข้อตกลงในการให้บริการ เพื่อยืนยันการรักษาระดับคุณภาพการตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า

  รูปแบบการเดินสายแลน LAN

  BUS

  รับ-ส่ง ข้อมูลด้วยความเร็ว 10-100 MB/s จะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวกัน โดยจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และ Terminator ในการปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่าย เพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ

  bus lan

  Star

  ระบบที่ต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อสายเข้าไปที่ Hub หรือ Switch ซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางกระจายข้อมูล โดยข้อดีคือ หากสายสัญญาณเกิดขาดในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ จะสามารถใช้งานได้ปกติ แต่หากศูนย์กลาง คือ Hub หรือ Switch จะทำให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งระบบ

  ring lan

  Ring

  เป็นระบบที่มีการส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีเครื่อง Server หรือ Switch ในการปล่อย Token เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดต้องการส่งข้อมูลหรือไม่และระหว่างการส่งข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องทำการรอให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นถูกส่งให้สำเร็จเสียก่อน

  star lan

  มาตราฐานของการเดินสายแลน LAN

  AquaOrange Software มีประสบการณ์บริการโซลูชั่นด้าน IT มาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี มีมาตรฐานในการดำเนินการในระดับสากล พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมที่จะพัฒนางานและบริการอย่างต่อเนื่อง

  สายแลน LAN Cat 6 / Cat 5e ต่างกันอย่างไร?

  cat5e

  เดินสายแลน LAN Cat 5e เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป ตามบ้านที่ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 Mbps ส่วนสายแลน LAN Cat 6 นั้น เหมาะที่จะใช้งานกับองค์กรหรือระบบเครือข่ายที่ใช้ความเร็วในระดับ 1 Gbps

  cat6

  เดินสายแลน LAN Cat 6 / Cat 5e ต่างกันในด้านของความเร็ว และระยะสาย ราคาสายแลนก็ต่างกันมาก ซึ่งสายแลน LAN Cat 6 จะมีขนาดทองแดงที่ใหญ่กว่า ทำให้เดินสายได้ในระยะไกลและรองรับความเร็วในระดับ 1Gbps ได้ดีกว่าสายแลน LAN Cat5e

  ทำไมถึงต้องใช้บริการ IT กับ AquaOrange?

  AquaOrange Software เรามีประสบการณ์ด้าน IT มากกว่า 22 ปี พร้อมทั้งบุคลากรมีความสามารถและความรู้เฉพาะทาง
  ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำกว่า 3,500 รายรับรองมาตรฐานการดำเนินงานแบบสากล

  IT Service

  One Stop Service

  เราให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร
  โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

  IT Support3

  บริการด้วยผู้เชี่ยวชาญ

  แก้ไขปัญหาด้านไอทีได้รวดเร็ว ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการรับรองเฉพาะทาง มั่นใจได้ว่าแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง

  IT Support4

  รวดเร็วและประหยัด

  ลดการจ้างพนักงานประจำด้านไอที ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด

  FAQ

  สนใจบริการต้องทำอย่างไร?2022-12-08T13:15:03+07:00

  สามารถแจ้งจำนวนบัญชีที่ต้องการใช้งาน/ขอใบเสนอราคาผ่าน

  [email protected] / เบอร์ติดต่อ 02 686 3440

  การเรียกเก็บเงินแบบอัตราคงที่ช่วยให้ฉันประหยัดเงินได้อย่างไร2022-12-08T13:14:30+07:00

  การเรียกเก็บเงินแบบอัตราคงที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายไอทีของคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจหลักของคุณได้ดีขึ้น เราสามารถปรับแต่งแต่ละแพ็คเกจบริการสำหรับธุรกิจเฉพาะของคุณ

  หากเรามีแผนกไอทีภายในอยู่แล้ว2022-12-08T13:13:31+07:00

  ไม่มีปัญหา! เราสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับขนาดได้สามารถปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการแพคเกจบริการด้านไอทีแบบไหน หรือต้องการคำปรึกษา การรักษาความปลอดภัยหรือการสนับสนุนส่วนบริการ ThaiPC Support ทำให้มันง่ายด้วยแผนการบริการแบบอัตราคงที่ที่เหมาะสมและกำหนดเองได้

  ฉันควรทำอย่างไรก่อนขอความช่วยเหลือ2022-12-08T13:12:58+07:00

  อันดับแรกทางลูกค้าควรจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และทำการจับภาพหน้าจอปัญหาของคุณ เพื่อให้ทางเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง หรือบางครั้งเพียงแค่ปิดโปรแกรมและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อรีเซ็ตระบบอาจแก้ไขปัญหาได้

  การสำรองข้อมูลบนคลาวด์คืออะไร?2022-12-08T13:12:12+07:00

  การสำรองข้อมูลบนคลาวด์ หรือการสำรองข้อมูลออนไลน์ เป็นกระบวนการที่การสำรองข้อมูลถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกทุกคืน เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยใน Perth การสำรองข้อมูลบนคลาวด์ปลอดภัยและเชื่อถือได้และง่ายต่อการจัดการและตรวจสอบ

  จัดการบริการมีค่าใช้จ่ายอะไร2022-12-08T13:11:26+07:00

  รูปแบบการบริการของเราชำระค่าบริการรายเดือนคงที่ เมื่อทำสัญญาแล้ว Managed IT Services ของเราจะครอบคลุมการบำรุงรักษาและการสนับสนุนสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดของเครือข่ายของคุณ

  การจัดการบริการด้าน IT คืออะไร?2022-12-08T12:32:38+07:00

  หมายถึง เราจะดูแลความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของคุณ เราจัดหา hardware และ software ที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับองค์กร รวมไปถึงการติดตั้ง การสนับสนุนด้านเทคนิค และความต้องการการจัดบุคลากรด้านไอที นอกจากนี้ ยังหมายถึงการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแบบฉุกเฉินเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไป

  สัญญาการบริการจัดการมีระยะเวลานานเท่าใด2022-12-08T12:31:39+07:00

  สัญญาบริการด้านการจัดการที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้บริการ บางรายต้องการโปรแกรมแบบรายเดือน ในขณะที่รายอื่นต้องการใช้สัญญาหลายปี โดยที่สัญญาการให้บริการของเราจะเริ่มต้นที่ 6 เดือน

  ซอฟต์แวร์ Anti-Virus ฟรีดีไหม?2022-12-08T12:34:56+07:00

  Free Anti-Virus มีอัตราการตรวจจับที่ต่ำมาก ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการอัตราการตรวจจับที่สูงและเหมาะกับองค์กรของลูกค้า เพียงโทรหาเรา เรายินดีที่บริการคุณเกี่ยวกับ Software Anti-Virus ล่าสุด สำหรับการป้องกัน Spyware, Malware และ Virus

  IT Support Teams
  Go to Top