CRM ศูนย์รวบรวมข้อมูลลูกค้า จากทุกช่องทางได้อย่างไร เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

CRM ศูนย์รวบรวมข้อมูลลูกค้า จากทุกช่องทางได้อย่างไร เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
19 October 2023

Zoho CRM ช่วยให้ทีมงานฝ่ายขายฝ่ายการตลาดที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมรอบด้าน มีโซลูชัน personalized และอื่นๆ อีกมากมาย ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นให้รู้จักกับระบบCRMระดับองค์กรที่ประสบความสำเร็จรวดเร็วที่สุด ลงทะเบียนฟรี

รายละเอียด Event
CRM ศูนย์รวบรวมข้อมูลลูกค้า จากทุกช่องทางได้อย่างไร เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
19 October 2023
1:30 pm
www.aquaorange.co.th
สอบถามรายละเอียด
098-833-8546,  092-961-5923
@aquaorange
www.aquaorange.co.th

Share This Story, Choose Your Platform!

ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน

Note: หากคุณลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลยินยันเพื่อเข้าร่วม Webinar Online Meeting