ทำไมบริษัทเราต้องมีบริการ IT Support ?

Table of Contents
ทำไมบริษัทเราต้องมีบริการ IT Support ?
4 ตุลาคม 2023
684
Table of Contents

หากสงสัยว่าใครเป็นทีมงานที่ถูกเรียกบ่อยที่สุดในองค์กร ก็คงจะเป็น IT Support ที่ต้องมีชื่อในลิสต์อย่างแน่นอน เพราะไม่ว่าจะเรื่องไหน ๆที่เกี่ยวกับไอที คอมดับ อินเตอร์เน็ตมีปัญหา ย้ายข้อมูลไม่ได้ หลายคนก็จะมองหาไอทีซัพอร์ตก่อนเป็นอันดับแรก

หลายๆปัญหาที่หลายคนเข้าใจว่า ไอที ซัพพอร์ต จะแก้ได้ จริง ๆ แล้วจะใช่หรือไม่ ? แล้วอะไรคือบริการและหน้าที่หลักของไอทีซัพพอร์ตกันแน่ ?

IT Support คืออะไร ?

ความหมายแบบทางการก็คือ

เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่า ไอที (IT) เช่น การสแกนไวรัส, การติดตั้งโปรแกรม, การดูแลระบบ, และการซ่อมบำรุง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีการค้นหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องคอยอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หน้าที่ของ IT Support

หน้าที่ของ IT Support

 • 1
  การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และเครือข่าย
 • 2

  การติดตั้งโปรแกรมเช่น Windows Office และโปรแกรมอื่นๆ

 • 3

  ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกและอินเทอร์เน็ต

 • 4

  การซ่อมแซมโน้ตบุ๊ค, ปริ้นเตอร์, และมอนิเตอร์

 • 5

  การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์, เครือข่าย, และระบบปฏิบัติการ

 • 6

  ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, จอภาพ, และอุปกรณ์สำรองไฟ

 • 7

  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย

 • 8

  การตรวจสอบและดูแลระบบเครือข่าย

 • 9

  การติดตั้งและดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและระบบรักษาความปลอดภัย

 • 10

  การดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 11
  Your Content Goes Here

หากไม่มีแผนกไอที สามารถใช้บริการ IT Support ได้

บริการ IT Support หรือที่เรียกกันว่า IT Outsource  ถือเป็นบริการทางด้าน IT ที่ถูกออกแบบเพื่อนำเสนอการจัดหาพนักงานไอทีจากบริษัทผู้ให้บริการเพื่อให้บริษัทผู้ใช้บริการได้รับบริการภายในระยะเวลาสั้น ๆ ผ่านทั้งการดูแลระยะไกล (Remote Monitoring) หรือการปฏิบัติงานในสถานที่ (On-site) 

ซึ่งคิดค่าบริการตามอัตราค่าแรงต่อชั่วโมง หากบริษัทมีความต้องการในด้านพนักงานไอทีในระยะยาว ก็สามารถจ้างพนักงานไอทีแบบเป็นพนักงานประจำได้ แต่มีเงื่อนไขและความซับซ้อนมากกว่าการจ้างบริการ IT Support แบบ Outsource เนื่องจากต้องดูแลระบบเทคโนโลยีของบริษัทโดยรวม และมักมีข้อจำกัดในการทำงานตามสัญญารักษาความลับ

 ดังนั้นการใช้บริการ IT Support แบบ Outsource ช่วยลดความกังวลในเรื่องความลับในบริษัทและมีประโยชน์หลายด้าน ซึ่งในการเลือกใช้บริการ IT Outsource สามารถเลือกได้จาก ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ มาตรฐานการรับรอง ความรวดเร็วในการเข้าแก้ปัญหา

 รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ให้บริการ หากทำการตัดสินใจเลือกแล้วจะนำมาสู่ขันตอนทำสัญญาบริการ IT Support ที่ควรระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน

14 ข้อดีของ IT support

14 ข้อดีการใช้ IT Support Outsource

1

มีความยืดหยุ่นในการจ้างพนักงาน

การใช้บริการ IT Outsource ช่วยให้บริษัทสามารถปรับจำนวนพนักงานไอทีที่มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะได้ตามความต้องการ ดังนั้นบริษัทสามารถปรับแต่งจำนวนพนักงานไอทีให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจได้อย่างแม่นยำผ่านสัญญาที่ถูกต้องที่ได้ระบุไว้ เพราะ บริษัทสามารถเลือกที่จะจ้างหรือไม่จ้างพนักงานคนใดเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามกำหนดวันเวลาได้ตามต้องการ

2

เป็นอิสระจากข้อผูกมัดระยะยาว

การใช้บริการ IT Outsource ช่วยให้บริษัทไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาหรือข้อผูกมัดระยะยาวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบางรูปแบบ เช่น การยุบรวมหรือเปลี่ยนแปลงการจ้างงานพนักงาน เนื่องจากในกรณีของพนักงานรูปแบบ Outsource บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญ

3

ง่ายต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี

เมื่อบริษัทเผชิญกับปัญหา ผู้ให้บริการ IT Outsource สามารถให้บริษัทมีความสะดวกโดยการส่งพนักงานไอทีที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะรั่วไหลไปต่างที่

4

ลดต้นทุนค่าพนักงาน

บริษัทสามารถกำหนดราคาค่าจ้างตามที่บริษัทต้องการได้ การใช้บริการ Outsource พนักงานไอทีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงานที่มีการผูกมัดและลดการลงทุนในทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ในระยะยาวโดยเฉพาะ

5

ควบคุมการตัดสินใจเกี่ยวกับไอทีได้มากขึ้น

การตำแหน่งงานที่ผู้ใช้บริการ IT ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานไอทีแบบประจำ อาจทำให้ยากต่อการควบคุมการตัดสินใจและรั่วไหลของข้อมูลบริษัท

แต่ในกรณีของพนักงานไอทีแบบ Outsource จะสามารถควบคุมการตัดสินใจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอย่างดี เนื่องจากพวกเขาถูกจ้างมาเพื่อโครงการที่ชัดเจนอย่างชัดเจน

6

ได้รับคุณภาพการบริการที่ดีผ่านผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการ IT Outsource เนื่องจากความเชี่ยวชาญและบริการที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมของ IT Outsourcing

7

ให้บริการได้ไม่จำกัดเรื่องสถานที่

บริษัทสามารถเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละโครงการได้ เนื่องจากบริการ IT Outsource สามารถจัดหาพนักงานไอทีในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ธุรกิจมีความต้องการ

8

สร้างโอกาสในการเกิดนวัตกรรม

บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการ IT Outsource เนื่องจากความเชี่ยวชาญและบริการที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมของ IT Outsourcing

9

ช่วยฟื้นฟูจากสถานการณ์เลวร้ายไม่คาดฝัน

พนักงานไอทีที่มีทักษะจะสามารถให้ความไว้วางใจกับพนักงานในบริษัทหากเกิดเหตุขัดข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะช่วยลดความกังวลของผลกระทบ เช่น การสูญเสียผลผลิต การรักษาความปลอดภัยข้อมูล การสูญหายของข้อมูล กล่าวคือ ข้อกังวลจะลดลงหากได้ บริการ IT Outsource ที่กู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

10

มีเวลาโฟกัสธุรกิจหลัก

การบริหารจัดการเรื่องระบบเทคโนโลยีในองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อเวลาในการดำเนินธุรกิจหลัก โดย IT Outsource สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถมีเวลาโฟกัสวิสัยทัศน์ของธุรกิจหลักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากของงานไอทีที่เกิดขึ้น

11

ลดความเสี่ยงขององค์กร

การใช้บริการ Outsource พนักงานไอทีเป็นวิธีหนึ่งในการลดความเสี่ยงขององค์กร เนื่องจากบริษัทที่ให้บริการ Outsource พนักงานไอทีมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่องค์กรอาจเผชิญต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12

ปฏิบัติตามแนวทางและรักษาความปลอดภัยข้อมูล

พนักงานไอทีที่บริษัทสรรหามามักมีทักษะและความรู้ในการดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีขององค์กร พร้อมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอีกด้วย เช่น HIPAA (Health Insurance Portability And Accountability Act)

ซึ่งเป็นกฏหมายที่คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในทุกรูปแบบ และ SOX (Sarbanes Oxley act) ซึ่งเป็นกฏหมายที่ตราขึ้นบังคับใช้เพื่อป้องกันปัญหาด้านบัญชีการเงินที่ผิดพลาดและการฉ้อโกงภายในให้กับผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป

อีกทั้งยังมี PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ซึ่งเป็นกลุ่มของมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ออกแบบมาสำหรับทุกองค์กรที่รับประมวลผล จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลบัตรเครดิต

13

สร้างโอกาสในการแข่งขัน

บริการไอทีเอาต์ซอร์สสามารถทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เพราะการใช้บริการ IT Outsource จะทำให้ธุรกิจข้ามข้อจำกัดภายในของแผนกไอที และอาจมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ทำให้ธุรกิจเอาชนะคู่แข่งในตลาด

14

มีเวลาพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น

การใช้บริการ IT Outsource ไม่เพียงเพียงทำให้บริษัทมีเวลาโฟกัสที่กิจการหลักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานไอทีที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังช่วยให้บริษัทมีเวลาพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น การดำเนินธุรกิจไปเรื่อย ๆ โดยไม่สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอาจทำให้บริษัทสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว

บริการ IT Support Outsource หาได้จากไหน

บริษัท AquaOrange Software มีบริการ ไอที ซัพพอร์ต แบบครบวงจร การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี ให้บริการบริษัทชั้นนำกว่า 3,500 ราย บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไอที มีใบรับรอง

สามารถแก้ไขปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาด้านไอที ทีมงานครบครันทั้ง Network, Helpdesk, Firewall&Security, NAS&File Server ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านก็สามารถแก้ไขให้ได้แบบ One Stop Service มีทั้งบริการแบบ On-Site และ Remote Support ช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายในการจ้างไอทีประจำ และยังเชื่อมั่นใvนความปลอดภัยของข้อมูลได้

IT Services

สนใจบริการ IT Support ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aquaorange.co.th/it-services/it-support/
หรือรับคำปรึกษา ฟรี ที่

บทความที่เกี่ยวข้อง