ความลงตัวในองค์กร เพราะมี Google Workspace

ความลงตัวในองค์กร เพราะมี Google Workspace
6 กุมภาพันธ์ 2024
405

การจัดการกับข้อมูลมาก ๆ กับความไม่ลงตัว เพราะมีการกรอกข้อมูลจากหลายคน อาจจะทำให้ข้อมูลที่กรอกไปนั้นเกิดความผิดพลาด เเละคลาดเคลื่อนได้ โดยถ้ามี Google Workspace ในการระบบจัดการข้อมูลในส่วนนี้ก็จะทำให้ work flow การทำงานมีระบบ ระเบียบมากขึ้น Google Workspace เป็นชุดเเอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับระบบคลาวด์จาก Google เป็นสิ่งที่รวบรวมทุกเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เเละเพื่อให้สามารถนำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน ปรับปรุงการสื่อสาร เเละเพิ่มผลผลิต

เเต่หลาย ๆ คนคงจะสงสัยกันว่า Google Workspace ก็คือ Google เเต่ในความเป็นจริงคือมีความเเตกต่างกัน โดย Google Workspace เป็นเสมือนบริการที่ใช้สำหรับองค์กร โดย Google จะให้บริการเฉพาะบุคคล เช่น gmail เเละไดรฟ์ ซึ่งถ้าเริ่มใช้ Google Workspace จะเป็นเหมือนหนึ่งถังขนาดใหญ่ที่รวบรวมเเอปพลิเคชันเหล่านี้ไว้ด้วยกัน เเต่ที่องค์กลางที่มีขนาดกลาง เเละขนาดใหญ่ต้องหันมาใช้ก็เพราะว่าเเพลตฟอร์มตัวเดียว สามารถจัดการไฟล์ จัดการตารางงาน เเละฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ด้วยกัน

ในมุมมองของเจ้าของธุรกิจค่อนข้างได้รับประโยชน์จากการใช้ Google Workspace เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับพนักงานในทีมเเบบ real time พื้นที่เก็บข้อมูลกลางของเเต่ละโครงการต่าง ๆ ซึ่งสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลกลางของ Google รวมไปถึงการเเชร์ไฟล์ง่าย ๆ ผ่านไดรฟ์ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เเละรับประกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอีกด้วย

เครื่องมือสื่อสารยอดนิยมที่เชื่อถือได้ เช่น Gmail เเละ Meet ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้ง่ายมาก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลที่จะหลุดออกไปยังภายนอกองค์กรได้ เพราะในเรื่องของ PDPA ทางกูเกิ้ลมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวด การอัปเดตระบบปฏิบัติการเป็นประจำ รวมทั้งการสนับสนุนที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในตัว Google Workspace เป็นอย่างมาก

ฟันเฟืองของธุรกิจ Google Workspace จัดการผังข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น

เมื่อเริ่มต้นการใช้งาน Google Workspace ราคา ในองค์กรจะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เข้าสู่การจัดอันดับของผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เนื่องจากมีการจัดการเรื่องของระบบฐานข้อมูลที่ดี อันดับเเรกเลยคือ องค์กรมีการใช้อีเมลที่เป็นโดเมนของบริษัททำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เเละความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วย นอกจากนี้ในเรื่องของการจัดการระบบการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ ระเบียบทำให้การบริหาร การจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น เเละองค์กรที่เลือกระบบนี้เข้ามาในองค์กรต่างยอมรับเรื่องของการพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองของธุรกิจที่เป็นจิกซอร์ที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว

หัวใจสำคัญของ Google Workspace คือ เป็นชุดเเอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ที่คุ้นเคยซึ่งถูกประยุกต์ใช้จนกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานยุคปัจจุบันให้ลงตัวมากที่สุด เครื่องมือต่าง ๆ ยอดนิยมของ Google Workspace ไม่ว่าจะเป็น Gmail, เอกสาร, ไดรฟ์, ปฏิทิน รวมไปถึง Meet ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมงานในองค์กรเชื่อมต่อการทำงานร่วมกัน เเละสร้างผลงานได้อย่างคล่องตัว เเละมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะทำงานที่ใดก็ตาม เนื่องจากองค์กรบางเเหน่งอาจจะไม่ได้ทำงานในสถานที่เดียวกันก็จะยังคงทำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวเช่นเคย

Google Workspace

ศักยภาพของ Google Workspace สู่ความยั่งยืนขององค์กรที่คล่องตัว

ว่าด้วยเรื่องขอชุด Google Workspace ที่ครอบคลุมจะประกอบไปด้วย

Gmail
การสื่อสารทางอีเมลถูกคิดค้นใหม่เพื่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน การใช้โดเมนของอีเมลขององค์กรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เเละความคล่องตัวในการส่งข้อมูลภายในเเละภายนอกองค์กร

Drive
เป็นอีกหนึ่งโซลูชันการจัดการเรื่องของการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย เเละมีประสิทธิภาพ ด้วยขนาดของไดรฟ์ที่ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร เนื่องจากบางองค์กรจะมีข้อมูลของไฟล์ต่าง ๆ ในหลาย ๆ โฟลเดอร์ซึ่งก็จะเป็นฐานข้อมูลของบริษัทที่สำคัญด้วยจึงทำให้ต้องมีการจัดการไดรฟ์ที่เป็นระเบียบ เพื่อรักษาข้อมูลในคลังเดียว ทำให้บุคคลที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน สามารถหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Meet
การประชุมทางวิดิโอ เเละการทำงานร่วมกันให้มีคุณภาพมากที่สุดในการเชื่อมต่อ สำหรับองค์กรที่มีการประชุมออนไลน์กันเป็นประจำ หรือการประชุมออนไลน์ทางไกลกับผู้บริหารที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศก็เป็นเรื่องง่ายในการเชื่อมต่อ

Calendar
การจัดการเรื่องของกำหนดการ เเละการจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น การบริหารเรื่องวันหยุดของเพื่อนร่วมทีม ตารางการการประชุมภายใน เเละภายนอกองค์กร รวมไปถึงตาราง Sharing Knowledge ต่าง ๆ ที่ทางทีม เเละองค์กรจัด google workspace for education เป็นอีกหนึ่งเเอปพลิเคชันที่สำหรับสถานศึกษาจะนิยมใช้กัน ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน เเละจัดระเบียบสำหรับการเรียนซึ่งก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Calendar ได้เช่นกัน เพื่อให้เห็นตารางเรียนได้ชัดเจน

Chat
เเชทเเบบ real time เพื่อให้ทางองค์กรใช้เเพลตฟอร์มในการสื่อสารภายในเเพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร เเละป้องกันการส่งข้อมูลของบริษัทออกไปยังเเพลตฟอร์มอื่น

Jamboard
เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล สำหรับ Brianstrom กันภายในทีม หรือลูกค้า สำหรับการจัดลำดับความคิดเเบบ Interactive

Docs / Sheets / Slides
เป็นเครื่องมือสำคัญของชาวออฟฟิศ เครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุด การสร้างชิ้นงานที่สามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนร่วมกัน การเเก้ไขร่วมกัน ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ เเละร่วมกันทำงานในชิ้นเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

Keep
เป็นเสมือนกระดาษโน้ตออนไลน์ที่สามารถเเชร์ให้ผู้อื่นได้ด้วย

Sites
การสร้างเว็บไซต์ เเละการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย

Form
การสร้างเเบบฟอร์ม Survey ต่าง ๆ ที่สร้างได้อย่างง่าย เเละรวดเร็ว ซึ่งสามารถปรับเเต่งได้หลากหลายรูปเเบบให้เหมาะสมกับรูปเเบบการใช้งาน

Appsheet
เป็นส่วนของการพัฒนาเเอปพลิเคชันเเบบไม่ต้องเขียนโค้ดให้ยุ่งยาก

Google Workspace Business Starter
บทความที่เกี่ยวข้อง